Headhunting til den tekniske branche

Totalgaranti

Profil Search giver 3 måneders totalgaranti på ansættelsen. Hvis ansættelsesforholdet ophører inden 3 måneder fra ansættelsens start, finder Profil Search en ny kandidat til samme stilling uden yderligere beregning.

Det er vores erfaring, at vi meget sjældent får brug for at finde en ny kandidat, derfor har vi valgt som fast procedure at tilbyde vores kunder en kvalitetsgaranti, der giver dig fuld sikkerhed, hvis den ansatte ikke fungerer fagligt eller personligt i stillingen.

Garantien dækker ikke, hvis ansættelsesforholdet afbrydes på grund af sygdom, ulykke, dødsfald eller hvis ansættelsesforholdet afbrydes pga. generelle nedskæringer eller hvis der i virksomheden sker uoplyste organisationsændringer som har væsentlig indflydelse på kandidatens ansættelsesforhold.

Rekrutteringsaftale

Der fremsendes en rekrutteringsaftale til hver enkelt opgave. Stillingsbeskrivelsen fremsendes så vidt muligt til godkendelse sammen med rekrutteringsaftalen.

Aftaleperioden vil fremgå af rekrutteringsaftalen. Aftaleperioden er den periode, som Profil Search har til at løse de enkelte opgaver i. Aftaleperioden aftales afhængigt af den enkelte opgave. Hvis ikke andet er aftalt, er aftaleperioden 2 måneder fra opgavestart.

Rekrutteringspakker

Vi kan tilbyde følgende 2 pakkeløsninger for rekruttering:

Pakke 1 indeholder følgende:

 • Udarbejdelse af rekrutteringsaftale, hvor relevante krav til kandidaterne gennemgås.
 • Udarbejdelse af stillingsbeskrivelse.
 • Publicering af stillingen på profilsearch.dk samt på Jobindex.
 • Søgning og udvælgelse af relevante kandidater med udgangspunkt i LSC-systemet.
 • Indledende personligt interview med alle relevante kandidater.
 • Skriftlig præsentation af egnede kandidater samt mødekoordinering.
 • Indhentning af referencer.

Pakke 2 indeholder følgende:

 • Samme som pakke 1 +
 • Extended DISC personprofil eller Master MPA Profilanalyse på op til 3 kandidater, som fremføres til anden samtale (eksempel kan fremsendes).

Selection-pakken

Profil Search tilbyder en løsning, hvor der udelukkende udvælges blandt de kandidater, der selv søger stillingen, og hvor Profil Search overtager alt det administrative omkring rekrutteringsprocessen.

Selection-pakken indeholder:

 • Hjælp til udformning af stillingsannonce.
 • Annoncering på profilsearch.dk.
 • Kontakten til annoncemedier hvor virksomheden ønsker stillingen eksponeret.
 • E-mail bekræftelse for modtagelse af ansøgning til alle ansøgere.
 • Screening og vurdering af kandidater ift. kriterier opstillet af virksomheden.
 • Ansøgerliste i sortérbart skema med rating på de enkelte vurderingskriterier.
 • Hjælp til at vurdere, hvilke ansøgere virksomheden skal indkalde til samtale.
 • Aftale møder, samt sende mødebekræftelse til både kandidat og virksomhed.
 • E-mail med afslag til alle ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Prisen for Selection-pakken er: 15.000,- kr. (op til 100 ansøgere).


Der er mulighed for følgende tilkøb ifb. med Selection-pakken:

Ansøgere der skal behandles udover 100: 100,- kr. pr. stk.
Profil Search afholder indledende interview: 1000,- kr. pr. møde
DISC Personprofilanalyse (kræver interview): 1500,- kr. pr. stk.
Mødedag i virksomheden ifb. med interview: 4000,- kr. pr. dag
Øvrige konsulentydelser: 600,- kr. pr. time

Honorar

Ved underskrivelse af ansættelseskontrakt mellem kunde og kandidat beregnes, afhængig af valgt rekrutteringspakke, et honorar på 12 % for pakke 1 og 15 % for pakke 2 af kandidatens første bruttoårsløn, inkl. pension. Der beregnes ikke honorar af firmabil, tlf. og øvrige benefits. Der betales 1/3 ved aftaleindgåelse, og den resterende del af honoraret faktureres umiddelbart efter kontraktunderskrivelse.

Afbryder kunden opgaven i aftaleperioden betales halvt honorar baseret på den forventede bruttoårsløn.

Ansætter kunden en af de af Profil Search fremførte kandidater i et andet job end først tiltænkt, gælder samme forretningsbetingelser.

Efter aftalens ophør, står det kunden frit for selv at ansætte kandidater. Ansættes en af de af Profil Search fremførte kandidater, indenfor 12 måneder efter udløb af aftalen, betales fuldt honorar.

Kandidater, som selv retter henvendelse til kunden, eller på anden måde kommer i kontakt med kunden, indirekte eller direkte, videregives til Profil Search og indgår herefter i den samlede vurdering og på lige vilkår med alle øvrige kandidater. Dette gælder også såfremt en medarbejdere hos kunden søger stillingen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage, hvis ikke andet er aftalt.