Headhunting til den tekniske branche

Generelt

Vores arbejdsmetoder tager udgangspunkt i vores veldefinerede kvalitetsnormer. Vi behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR) fra 25. maj 2018.

Vi arbejder loyalt overfor både kunder og kandidater og kontakter ikke vores kunders medarbejdere med tilbud om et stillingsskift.

Det er væsentligt for os at sikre, at både vores kunder og kandidater får en positiv oplevelse, hvor kommunikationen praktiseres i et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde.

Endvidere kan vi forsikre, at vores arbejdsmetoder løbende bliver ajourført, og som minimum vil love og bestemmelser blive efterlevet, herunder reglerne i persondataloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR) fra 25. maj 2018.

Hos os er fortrolighed og diskretion ikke en salgsparameter, men en forudsætning for succes både for vores kunder, kandidater og for os.

Forholdet til kunden

Profil Search har en holdning til, at vi kun ønsker at samarbejde med virksomheder, der beskæftiger sig med lovlige og etisk acceptable aktiviteter.

Graden af fortrolighed om kundens identitet i forbindelse med søgningen aftales nøje inden opgave start. Kandidater præsenteres kun for kunder, hvis deres kompetencer objektivt vurderet matcher de opstillede krav for en given stilling.

Når vi har præsenteret kandidater for kunden, kan disse kun være aktive på én rekrutteringssag ad gangen, som Profil Search er involveret i.

Kunden er forpligtet til at behandle alle udleverede informationer fortroligt - både under og efter rekrutteringsprocessen, samt uophørligt at destruere det udleverede materiale, når det ikke længere måtte være relevant.

Kunden er ikke berettiget til selvstændigt at indhente referencer på kandidater, som er fremvist af Profil Search, medmindre samtykke fra både Profil Search og den aktuelle kandidat foreligger.

Forholdet til kandidaten

CV og øvrige oplysninger, som vi modtager fra kandidaterne, vil selvfølgelig blive behandlet med 100% diskretion og vil aldrig blive udleveret til tredjepart uden forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.

Referencepersoner skal oplyses af kandidaten. For at fastholde en høj grad af diskretion, sker den primære del af referencetagningen oftest i den sidste del af processen. De indhentede oplysninger videregives kun til kunden i forbindelse med en konkret stillingsbesættelse.

Kandidater vil løbende blive orienteret om den aktuelle status i rekrutteringsprocessen. Alle kandidater, som Profil Search har haft kontakt til, og som har været præsenteret for kunden, vil altid have mulighed for at få en begrundelse for, hvorfor han/hun ikke kom i betragtning til stillingen.

Kandidater er forpligtet til at behandle alle udleverede informationer fortroligt - både under og efter rekrutteringsprocessen, samt uophørligt at destruere det udleverede materiale, når det ikke længere måtte være relevant.