Headhunting til den tekniske branche

Database

Vi har valgt at bruge mange ressourcer på vores kandidatdatabase, da den danner selve fundamentet for vores søgning. Vi registrerer kandidater, som ønsker at stå i vores database, hvilket giver os information om de ønsker og krav, vores kandidater har til en fremtidig karriere.

Det er vigtigt for os, at vi har denne information, inden vi kontakter kandidaterne, så vi kun henvender os til dem med relevante stillinger. Via vores tilfredse kandidater får vi udpeget og derved opbygget et bredt og solidt netværk, der bidrager til, at den positive omtale når ud til en endnu større gruppe af potentielle kandidater.

Det er en selvfølge for os, at vi overholder lovgivningen om personfølsomme oplysninger GDPR, og alle oplysninger om kandidaterne er lagret i en krypteret database.

Søgningen

Det er vigtigt for os, at vi, i samarbejde med jer, får lavet en grundig analyse af opgaven, så vi får den nødvendige viden omkring virksomheden, stillingen og dermed hvilke kompetencer den rette kandidat bør have.

Herefter udarbejder vi en beskrivelse af selve stillingen og kravene til den ideelle kandidat, hvorefter vi påbegynder søgeprocessen efter kandidater, som matcher den fastlagte profil.

Søgningen og kontakten til de relevante kandidater skabes dels via vores egen database, men også via vores personlige netværk samt indgående kendskab til erhvervslivet og branchen. Denne arbejdsmetode sikrer, at kandidaterne vælges ud fra et bredt grundlag.

LSC – Logic Search Circles

I processen med at finde de rigtige kandidater, arbejder vi med vores eget LSC system (Logic Search Circles), hvor vi kombinerer headhunting med vores omfattende kendskab til erhvervslivet. Med kunden i centrum arbejder vi primært med fokus på konkurrenter og parallelle brancher til kunden, som der søges til. For bedst at kunne forstå denne tankemåde benyttes cirklen, hvor fokus først rettes mod centrum af cirklen:

  1. Klienten (Stillingen/Virksomheden som der søges til)
  2. Konkurrenter
  3. Parallelle brancher
  4. Virksomheder, der benytter virksomhedens produkter/ydelser

Grundelementet i vores arbejdsmodel er, at de kandidater, som vi vurderer som aktuelle til stillingen, skal have mulighed for personlig og faglig vækst, i relation til den stilling og virksomhed, der søges til.

Præsentation af kandidaterne

Når vi har haft personlige indledende interviews, udvælger og præsenterer vi skriftligt de relevante kandidater, som matcher de krav, vi stiller til profilen. Herefter arrangerer vi et personligt møde mellem jer og de aktuelle kandidater.

Forløbet efter de første møder aftales individuelt, og kan være med eller uden vores deltagelse, afhængig af jeres ønsker.

Jeres virksomhed

Profil Search fokuserer på andet og mere end blot at finde den bedste kandidat til et job i netop jeres virksomhed. For os er det lige så vigtigt at fokusere på virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

De kandidater, der har været til samtale, men ikke kommer i betragtning til stillingen, får alle en personlig feedback om, hvorfor de ikke blev valgt til stillingen. Herved sikrer vi, at kandidaterne efterlades med et positivt og professionelt indtryk af udvælgelsesprocessen og af jeres virksomhed.

Desuden får alle ansøgere en bekræftelse på mail om, at vi har modtaget deres ansøgning.

Opfølgning

Det er vigtigt for os, at processen er forløbet optimalt og til alle parters tilfredshed, derfor evaluerer vi altid sagsforløbet med kunden, når sagen er afsluttet.

Endvidere har vi kontakt med både kunde og kandidat 3 måneder efter ansættelsen. Dette gør vi for at sikre, at de gensidige forventninger til ansættelsesforholdet er indfriet, samt at begge parter har samme opfattelse af succesniveauet.

Herved får vi mulighed for, hurtigt og effektivt, at påvirke med små korrektioner, så ansættelsesforholdet forbliver en succes for alle parter.

Kommunikation

For os er det vigtigt, at alle parter holdes opdateret med status i forløbet, derfor har vi et højt informationsniveau til både vores kunder og kandidater.

Det er væsentligt for os at sikre, at både vores kunder og kandidater får en positiv oplevelse, hvor kommunikationen praktiseres i et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde.

Vi står for at arrangere alle møder, også møder mellem kandidater og kunder. Når møderne er aftalt, sender vi skriftlige mødebekræftelser til både kandidater og kunder, så vi undgår uheldige misforståelser.

Under søgeprocessen modtager vi ligeledes information om markedet, virksomheden, konkurrenterne, goodwill, badwill, samt information om vores kunders evne til at tiltrække gode medarbejdere. Disse oplysninger videregives til vores kunder som en naturlig del af sagsforløbet.